Chào Mừng

Submitted by Admin on Mon, 08/15/2011 - 04:03
Chào mừng bạn đã đến với hai khu mạng thanhkinhvietngu.net và thanhkinhvietngu.online. Đây là khu mạng phổ biến Thánh Kinh Việt Ngữ qua hai bản dịch: Bản Dịch Truyền Thống, còn gọi là Bản Dịch Phan Khôi (1926) và Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 (tt2012) cùng một số bản dịch Anh Ngữ, và hai bản nguyên ngữ (Hê-bơ-rơ, Hy-lạp), để bạn đọc tiện việc tham khảo và đối chiếu. Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 là một công trình hiệu đính Thánh Kinh dựa trên Bản Truyền Thống và Thánh Kinh nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, Hy-lạp, đang được tiến hành trực tiếp trên mạng. Trong Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012 có những hiệu đính quan trọng sau đây:

Thay Đổi Địa Chỉ

Submitted by Admin on Tue, 05/01/2012 - 17:09
Kính báo cùng quý bạn đọc. THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH PHAN KHÔI HIỆU ĐÍNH 2011 do Pastor Huỳnh Christian Timothy đang hiệu đính đã được sửa lại thành: THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH 2012 để tránh sự nhầm lẫn với Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính năm 2010 do Liên Hiệp Thánh Kinh Hội hoàn tất năm 2010 và phát hành năm 2011 Địa chỉ tra cứu trên mạng của THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH 2012 đã được chuyển về đây:

Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi

Submitted by Admin on Fri, 09/09/2011 - 23:38
Kính mời quý bạn đọc xem bài "Công Việc Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi" trước khi đọc bài này để hiểu rõ ý nghĩa các từ ngữ được dùng trong bản hiệu đính. Các bạn có thể theo linh dưới đây để đọc hoặc download: Đọc trên mạng tại đây: http://tt2012.thanhkinhvietngu.net/node/1277 Tác giả mong chờ mọi góp ý của quý bạn đọc. Xin email đến: timhuynh@timhieuthanhkinh.net Nguyện mọi vinh quang dâng lên Thiên Chúa. Huỳnh Christian Timothy 09/09/2011 Phần Một: Những Câu Thánh Kinh Trong Tân Ước Liên Quan Đến Các Từ Ngữ: Thần, Linh, Đấng Thần Linh, Thánh Linh, Đức Thánh Linh, và Một Số Từ Ngữ Khác

Công Việc Hiệu Đính Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Phan Khôi

Submitted by Admin on Sun, 08/14/2011 - 02:34
I. Dẫn Nhập Tin Lành là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho mọi dân tộc, vì thế, dịch thuật là một công tác trọng yếu trong việc rao giảng Tin Lành cho người chưa được cứu và trong việc môn đệ hóa tín đồ. Những nhu cầu sơ khởi và căn bản là phiên dịch nguyên tác Thánh Kinh ra nhiều ngôn ngữ; rồi đến các tài liệu giải kinh, thần học, các tài liệu lịch sử Hội Thánh, và các tài liệu bồi linh. Tuy nhiên, quan trọng nhất và cần thiết nhất, luôn luôn là việc phiên dịch Thánh Kinh. Tin Lành của Đức Chúa Trời có quyền phép để cứu mọi kẻ tin, và Tin Lành không ngừng được rao giảng gần 2,000 năm nay; nhưng khi Tin Lành được người nghe tin nhận, thì Thánh Kinh, lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là linh lương nuôi dưỡng tâm linh (tâm thần và linh hồn) của con dân Chúa (Phục Truyền 8:3), là lẽ thật có quyền năng thánh hóa những ai đầu phục Chúa (Giăng 17:17), là nhu cầu quan trọng nhất.