Thay Đổi Địa Chỉ

Kính báo cùng quý bạn đọc.

THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH PHAN KHÔI HIỆU ĐÍNH 2011

do Tim Huỳnh đang hiệu đính đã được sửa lại thành

THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH 2012

để tránh sự nhầm lẫn với

Kinh Thánh Truyền Thống Hiệu Đính năm 2010

do Liên Hiệp Thánh Kinh Hội hoàn tất năm 2010 và phát hành năm 2011

Địa chỉ tra cứu trên mạng của

THÁNH KINH VIỆT NGỮ BẢN DỊCH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH 2012

đã được chuyển về đây:

http://tt2012.thanhkinhvietngu.net/