Tra cứu Thánh Kinh

1 [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay {mình} về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị.
2 [Su-la-mít:] Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để chăn bầy trong vườn và thu gom những hoa huệ.
3 Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng chăn bầy giữa những hoa huệ.
4 [Sa-lô-môn:] Hỡi người yêu của ta! Em xinh đẹp như Tiệt-sa, xinh đẹp như Giê-ru-sa-lem, đáng sợ như {đoàn quân giương} những cờ xí.
5 Hãy xoay mắt em khỏi ta, vì chúng làm cho ta bối rối. Tóc em như bầy dê nằm trên núi Ga-la-át.
6 Răng em như bầy chiên cái, từ chỗ tắm rửa đi lên. Hết thảy đều có đôi, không một con nào lẻ cặp.
7 Sau khăn che, đôi gò má em {tươi hồng} như miếng thạch lựu.
8 Có sáu mươi hoàng hậu, tám mươi cung phi, và vô số nữ đồng trinh [cung nữ].
9 {Nhưng} Chim bồ câu của ta, người toàn hảo của ta, nàng {là có} một. Nàng {là} con một của mẹ nàng. Nàng {là} sự lựa chọn của người đã sinh ra nàng. Những con gái đều thấy nàng và gọi nàng {là người} có phước. Những hoàng hậu và những cung phi cũng ca ngợi nàng.
10 [Dân chúng:] Người này là ai, nghiêng mình như bình minh, xinh đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời, đáng sợ như {đoàn quân giương} những cờ xí.
11 [Su-la-mít:] Tôi đi xuống vườn hạnh đào, để xem cây cỏ xanh tươi của trũng, để xem nho đã trổ đọt, thạch lựu đã nở hoa chưa.
12 Tôi không ngờ, sự khao khát của lòng tôi đã đặt tôi {giữa} những chiến xa của những người quý tộc.
13 [Những con gái của Giê-ru-sa-lem:] Hãy trở về! Hãy trở về! Hỡi Su-la-mít! Hãy trở về! Hãy trở về để cho chúng tôi được chiêm ngưỡng chị. [Sa-lô-môn:] Các ngươi nhìn thấy gì nơi Su-la-mít, có phải như điệu múa của đoàn vũ công?